Mikael Fältsjö

Förbundschef, Västerbergslagens Utbildningsförbund och de offentliga huvudmännens representant i Rådet för professioner i skolväsendet.