Katarina Lindgren

Förvaltningschef, Öckerö kommun.