Marcus Strinäs

Tidigare sekreterare i Utredningen om ett ökat statligt ansvar för skolan och för närvarande sekreterare i Kommittén om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.