Elof Hansjons

Ordförande utbildningsnämnden Södertälje samt särskild utredare för yrkesvux i Sverige.