Utställning Skolriksdag 2023

Information om årets utställning presenteras i början av december.