Från fallgropar till möjligheter – att göra skillnad på riktigt

Kunskapen om vad som har betydelse för skolans utveckling och vad som gör skillnad för eleverna är idag väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. I många kommuner och skolor pågår ett medvetet arbete med dessa framgångsfaktorer i sikte. Trots all den kunskap som finns, utgår dock debatten om skolan ofta utifrån befästa skyttegravar och polariseringar som kan försvåra faktabaserade samtal och beslut om reformer – både på nationell och lokal nivå.

I sin föreläsning ger professor Daniel Sundberg en sammanfattning av den senaste internationella forskningen om skolförbättring med fokus på skolhuvudmannens roll. Vilka faktorer är viktiga att arbeta med på olika nivåer, från nationell politik till huvudmän och rektorer? Hur kan politiker, förvaltning och rektorer vägleda skolor i rätt riktning? Utifrån inblickar i svenska skolor och kommuner uppmärksammas såväl möjligheter som fallgropar – båda viktiga lärdomar att ha med sig in i en ny mandatperiod.

Daniel Sundberg

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Daniel Sundberg är professor i pedagogik med inriktning mot skolreformer och skolans inre arbete vid Linnéuniversitetet. Han är expert i skolfrågor åt bland annat Skolverket, Utbildningsdepartementet och Skolinspektionen och är författare till en rad fackböcker om svensk skola.

Till presentation