Robertho Settergren (KD)

Ordförande i Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden, Öckerö kommun.