Annika Agélii-Genlott

SKR och projektledare för Sverige i EU-kommissionens projekt, Agile EDU.