Information om Skolriksdag 2023

Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är mötesplatsen för dig som leder och styr skolan.

Årets konferens är ett bra tillfälle för förvaltningsledning och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden. Att tillsammans knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel. Områden som styrning och ledning, likvärdighet och kvalitet samt kompetensförsörjning kommer att ha en given plats under dagarna, liksom seminarier som är särskilt riktade till dig som är ny som skolpolitiker.

Om konferensen

SKR arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består både av gemensamt program med föreläsningar och parallella seminarier. Under konferensens andra dag är programmet delat: För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och tjänstepersoner erbjuds valbara seminarier.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning och rektorer med ansvar för förskola, skola och vuxenutbildning.

Tid: 8–9 maj 2023

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre