Ana-Maria Deliv

Förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun.