Mats Gerdau (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun, vice ordförande i SKR:s Beredning för utbildningsfrågor.