Ina Furtenbach

Förvaltningschef, förskoleförvaltningen, Borås stad.