Monica Sonde

Chef för avdelningen för utbildning- och arbetsmarknad på SKR.

Anders Henriksson deltar i Almedalen