Daniel Sundberg

Daniel Sundberg är professor i pedagogik med inriktning mot skolreformer och skolans inre arbete vid Linnéuniversitetet. Han är expert i skolfrågor åt bland annat Skolverket, Utbildningsdepartementet och Skolinspektionen och är författare till en rad fackböcker om svensk skola.

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Daniel arbetar också med forskningsöversikter om skolan och med att utveckla bryggor mellan forskning och skolutveckling. Daniel är en av författarna till den uppskattade serie av forskningsöversikter, den s.k. Utmärkt-serien, som sammanfattar svensk och internationell forskning om till exempel framgångsrik undervisning, skolutveckling och ledarskap. Daniel och hans medförfattare professor Jan Håkansson, är nu aktuella med en ny forskningsöversikt om vad som kännetecknar en skicklig lärare, ”Utmärkt lärare - Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit?”

  • måndag 8 maj 11:00 - 12:00

    Kunskapen om vad som har betydelse för skolans utveckling och vad som gör skillnad för eleverna är idag väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. I många kommuner och skolor pågår ett medvetet arbete med dessa framgångsfaktorer i sikte. Trots all den kunskap som finns, utgår dock debatten om skolan ofta utifrån befästa skyttegravar och polariseringar som kan försvåra faktabaserade samtal och beslut om reformer – både på nationell och lokal nivå.