Fredrik Stenberg (S)

Ordförande i för- och grundskolenämnden, Skellefteå kommun.