Palle Lundberg

Vd, Sveriges Kommuner och Regioner.

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Palle Lundberg har en omfattande erfarenhet från chefspositioner i flera kommuner och organisationer. Han var sedan 2011 stadsdirektör i Helsingborgs stad, som under hans ledning utsetts till en av Europas mest innovativa städer och till Sveriges Kvalitetskommun. Han har tidigare varit kommundirektör i Botkyrka kommun. Palle Lundberg har en utbildningsbakgrund som idrottslärare. 2009 utsågs han till Årets chef och han skriver regelbundet om ledarskap i allmänhet och i offentlig sektor i synnerhet.

Palle Lundberg tillträdde tjänsten som SKR:s vd den 1 oktober 2022. Ett av hans uppdrag är att driva det redan inledda förnyelsearbetet vidare i riktning mot de mål SKR har beslutat.