Maria Kjällström

Skoldirektör, Karlstad kommun och de offentliga huvudmännens representant i Rådet för professioner i skolväsendet.