5d. Workshop: Ett nationellt professionsprogram – vilka frågor ligger på bordet?

Regeringen har föreslagit att ett professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas 1 januari 2025. Det ska bestå av en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem. Skolverket har fått i uppdrag att tillsammans med Rådet för professioner i skolväsendet föreslå hur detaljerna i professionsprogrammet ska se ut. Vilka frågor och avvägningar finns i uppdraget till rådet? På denna workshop får du möjlighet att diskutera dessa frågor och ge inspel till de offentliga huvudmännens representanter i rådet.

Obs! Antalet platser är begränsat.

Brödtext