Björn Svantesson

Förvaltningschef bildningsförvaltningen Hammarö kommun.