Magdalena Kågström

Kvalitets- och innovationschef, Utbildnings och Arbetsmarknad, Skellefteå kommun.