Lena Lindgren

Projektledare på SKR med ansvar för att stärka det politiska ledarskapet och har lång erfarenhet av ansvar, uppdrag och samspel mellan ledande politiker och chefer.