5a. Förbättrade förutsättningar för elever som går introduktionsprogrammen

Inspireras av lärande exempel för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på gymnasieskolans introduktionsprogram. I Skaraborg har kommunerna utvecklat gemensamma rutiner och ett digitalt system vid övergång från grundskolan till IM så att eleverna kan mötas på bästa sätt. Skövde kommun har tagit fram indikatorer för att följa elevers progression innan de uppnått godkända betyg.

Katarina Lindberg

Förvaltningschef, Skövde kommun.

Till presentation

Ann-Catherine Gunnerek

Rektor i Skövde kommun.

Till presentation

Sara Holm

Regional projektledare IMprove, Skaraborgs kommunalförbund.

Till presentation

Hillevi Larsson

Utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund

Till presentation