5e. Workshop: Vad innebär ett barnrättsperspektiv inom skolan?

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020, vilket innebar ett förtydligande att offentliga aktörer i sitt arbete ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Barnsynen och framförallt grundprinciperna i barnkonventionen är grundläggande för att kunna förstå skollagens barnrättsperspektiv. Vad innebär en bedömning av barnets bästa, och hur har rättspraxis utvecklats om hur dessa ska genomföras? Ett fördjupningsmaterial till bedömning av barnets bästa presenteras.

Obs! Antalet platser är begränsat.

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist, SKR.

Till presentation

Ewa Kristensson

Förvaltningschef, Halmstads kommun.

Till presentation