5b. Hur kan vi vägleda dagens elever till framtidens yrken?

I en värld där arbetslivet är i ständig förändring är det än viktigare att vi både rustar och vägleder eleverna i deras studie- och yrkesval. Det är en fråga om såväl individens framtida sysselsättning som kompetensförsörjningen i samhället i stort. I dag finns brist på både gymnasialt och eftergymnasialt utbildad arbetskraft inom en rad områden. Skolans studie- och yrkesvägledande uppdrag blir då allt viktigare när det gäller att matcha eleverna intressen med arbetsmarknadens behov.

Mikaela Zelmerlööw

Undervisningsråd på Skolverket

Till presentation

Viktoria Struxsjö

Skola-arbetslivsutvecklare Varbergs kommun.

Till presentation

Åsa Jerfsten

Verksamhetschef Södra verksamhetsområdet grundskola Sundsvalls kommun.

Till presentation

Anette Buhlér

Tillförordnad verksamhetschef Gymnasiet Sundsvalls kommun.

Till presentation