Välkommen till Skolriksdag 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling.

Monica Sonde, avdelningschef, SKR.

En väl fungerande ledning och styrning – både på nationell och lokal nivå – är väsentligt för att skapa god kvalitet i undervisningen och ge barn och elever likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Vad handlar det om och vilka är vägarna dit? Ett bra samarbete med fokus på det vi vet gör skillnad, blir särskilt viktigt i en tid med stora utmaningar för såväl skola som samhället i stort. Frågor som kompetensförsörjning, organisation, ekonomi och ledarskap är områden som kommer att diskuteras under konferensen. 

Årets konferens är ett mycket bra tillfälle för förvaltningsledning och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden.  Att tillsammans knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.  Som vanligt erbjuder vi partigruppsmöten, där du som förtroendevald ges möjlighet att diskutera skolfrågor med partikollegor från hela landet.

Skolriksdagen kännetecknas av den kraft och det engagemang som finns för skolan lokalt. Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa en positiv och inspirerande stämning under konferensens dagar. 

Vänliga hälsningar

Monica Sonde
Avdelningschef