O. Att veta vad man vill – hur skolan kan stärka elevernas valkompetens inför gymnasiet och framtiden

Det är inte lätt att veta vilken väg man ska ta i livet redan som 16-åring. Risken är stor att man väljer samma utbildning som kompisar, äldre syskon eller föräldrar. För att vägleda eleverna behöver skolan tidigt arbeta med att utveckla de kunskaper och kompetenser som eleverna kan använda för att göra väl underbyggda val.

Medverkande

Information om medverkande tillkommer.