L. Fritidshemsutveckling tillsammans

En statlig utredning (SOU 2020:34) pekade nyligen på utmaningar i fritidshemmen. Dessa ställer krav på ledarskap och samverkan. En låg andel lärare i fritidshem gör det svårare att driva utvecklingsfrågor. Men samverkan mellan fritidshemmen i kommunen kan främja utveckling. Västerås stad beskriver sitt arbete för att utveckla kvaliteten i fritidshemmen och medarbetare från SKR ger fler exempel samt presenterar det stödmaterial som SKR tar fram för att stärka kvaliteten i fritidshemmet.

Medverkande

  • Magnus Pettersson, Skolutvecklare för fritidshem, Västerås kommun.
  • Caroline Larsson, lärare i fritidshem på Piltorpsskolan i Västerås
  • Bodil Båvner, utredare, SKR.
  • Moderator Åsa Ernestam, SKR.