K. Att bygga skola med verksamhetens behov i fokus

Många kommuner bygger om eller bygger nya skolor för att möta demografins utveckling. Hur utformar vi utbildningslokaler som stödjer verksamhetens behov? Vad vet vi idag om hur lärmiljöer kan göra skillnad? I det här seminariet möter vi forskare från Högskolan i Gävle som följer flera byggnadsprojekt i landet. Vi får också ta del av en kommuns beskrivning av arbetsprocessen vid byggnation av ny skola.

Medverkande

  • Anneli Frelin, professor, Högskolan i Gävle.
  • Jan Grannäs, docent, Högskolan i Gävle.
  • Maria Andersson, förvaltningschef förskola och skola, Kungsbacka kommun