J. I pandemins spår – att leda i oro och förändring

Att vara chef i en oförutsägbar och föränderlig kris har ställt krav på tydligt ledarskap i kombination med uppgiften att möta många medarbetares oro under pandemin. Detta har varit en svår och viktig balansgång för rektorer och huvudmän. Ta del av reflektioner och erfarenheter från året som gått. Vad har gjort skillnad? Hur har beslutsfattandet gått till? Hur har samverkan fungerat? På vilket sätt har huvudmannen kunna ge rektorerna stöd? Och finns det något positivt vi kan ta med oss framåt när det gäller arbetssätt och organisation?

Medverkande

  • Sofie Lindén, utbildningsdirektör, Norrköpings kommun.
  • Christine Leiris, förhandlingschef, Norrköpings kommun.
  • Mikael Fältsjö, förbundschef, Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU).
  • Caroline Olsson, avdelningschef, SKR, moderator.