I. Ordning i klassen!

Hur står det egentligen till med studieron i den svenska skolan? Nyckeln till studiero är ett ledarskap som grundar sig på tydlighet, trovärdighet och goda relationer. Vid det här seminariet får du ta del av fakta, forskning och exempel från praktiken om hur man kan skapa studiero som stärker undervisningen och höjer kunskapsresultaten.

Medverkande

  • Jonas Nilsson, lärare, Uppsala.
  • Michael Tengberg, forskare, Karlstads universitet.
  • Bodil Båvner, utredare, SKR.