G. Att stärka likvärdigheten i skolan i ett segregerat samhälle

Kommunerna gör en rad insatser både för att förebygga och hantera effekterna av det segregerade samhälle som påverkar skolors och elevers förutsättningar idag. På detta seminarium berättar en rektor och lärare i Malmö om sitt arbete och hur kommunen kan göra skillnad. I ett gemensamt samtal delar Skolverket och huvudmän med sig av sina erfarenheter av insatser.

Medverkande

  • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
  • Amela Lagumdzija, rektor, Munkhätteskolan i Malmö
  • Åsa Wilsson, förstelärare, Munkhätteskolan i Malmö
  • Anders Malmqvist, grundskoledirektör, Malmö stad
  • Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola, Örebro kommun
  • Monica Sonde, avdelningschef, SKR, moderator.

Monica Sonde

Monica Sonde, avdelningschef, SKR

Avdelningschef på SKR.

Till presentation