F. Komvux 2021 och framåt

Stora förväntningar finns om att utbilda oss ur krisen där komvux spelar en central roll för att kunna möta till exempel den ökande arbetslösheten och rådande kompetensförsörjningsbehov. Välkommen till ett seminarium som ger dig en uppdatering av aktuella frågor och utmaningar inom komvux och sfi. Hur kan komvux i högre grad bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet?

Medverkande

  • Kristina Cunningham, samordnare, SKR.
  • Representanter från kommuner tillkommer.