C. Vad vill vi med förskolan, i tider av stora utmaningar?

Skillnader i kvalitet ökar mellan landets förskolor. Samtidigt väntas förskolan behöva expandera ytterligare, i en tid då det redan är svårt att rekrytera. Här presenteras ett utvecklingsprojekt i syfte att hitta strategier för att hantera förskolans målkonflikter. Resultatet visar att resursbrist endast är en av förskolans utmaningar. Ibland hindras vägen framåt av hur kulturen ser ut och hur förskolans uppdrag tolkas. Lösningen kanske inte ligger i att bevara det som varit, utan att glömma bort allt vi vet om förskola för att skapa en ledning och utbildning som möter dagens förutsättningar och uppdrag?

Christian Eidevald

Christian Eidevald, Utvecklingschef Göteborgs stad och docent i pedagogik

Christian Eidevald är utvecklingschef vid förskoleförvaltningen i Göteborgs stad och docent vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Till presentation