B. Fler ungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier

Allt fler gymnasieungdomar ska fullfölja sina gymnasiestudier. Det är målet med satsningen Uppdrag fullföljd utbildning. SKR presenterar utvecklings­programmet för huvudmän som vill stärka sitt arbete i skolan. Bodens kommun berättar om hur de utvecklade sin strategi efter att ha deltagit i programmet. Hur kommunernas aktivitetsansvar kan samarbeta med skolan vid risk för studieavbrott och vid återgång till studier beskrivs av Jönköpings kommun.

Medverkande

  • Camilla Wetterö, biträdande verksamhetschef Gymnasium och Yrkeshögskola, Jönköpings kommun.
  • Jörgen Lindell Wallentin, Teamledare Enheten för Unga, Jönköpings kommun.
  • Magnus Åkerlund, förvaltningschef Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (AUF), Bodens kommun.
  • Catarina Björnsson, verksamhetsutvecklare Skolutvecklingscentrum, Bodens kommun.
  • Jonas Erkki Nordberg, biträdande chef Skolutvecklingscentrum, Bodens kommun.