A. Förstatligande av skolan – dags att vända på varje sten

Ett förstatligande av skolan har debatterats under lång tid och nu ska frågan äntligen utredas. Det är av stor vikt att utredningen på djupet analyserar de konsekvenser som kan följa med en sådan reform. Vad händer med lärarna? Vad händer med pengarna? Vad händer med utbildningssystemet? Välkommen till ett seminarium där kommunernas medskick till utredningen ”Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan” kommer vara i fokus. Vad får utredningen inte missa?

Medverkande

  • Thomas Persson är särskild utredare för hur staten kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän samt ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut (U 2020:07).
  • Mats Gerdau (M), ordförande SKR:s beredning för Utbildningsfrågor
  • Katrine Stjernfeldt Jammeh (S), ledamot SKR:s styrelse