Välkommen till Skolriksdag 2021

SKR bjuder in till Skolriksdag den 26-27 april 2021.

Vi går nu mot slutet av ett turbulent år som påverkat förutsättningarna för hela samhället, även för förskola, skola och vuxenutbildning. Både medarbetare och ledare i skolor och kommuner har arbetat hårt för att bedriva verksamhet i en svår tid. Läget har nu förvärrats under hösten. Vi ser oro för pandemins effekter och komplexa konsekvenser för kommunerna att hantera framöver. Mer än någonsin finns behov av att samlas och tillsammans diskutera angelägna frågor. Andra områden som kommer vara på agendan är styrning och ledning, likvärdighet och kvalitet.

Vi är glada att vi även 2021 kan erbjuda partigruppsmöten. På så sätt ger Skolriksdagen dig som förtroendevald möjlighet att både hämta inspiration tillsammans med din kommun och att diskutera skolfrågor med dina partikollegor från hela landet.

Vår ambition är att Skolriksdagen ska fortsätta att vara den mötesplats som vi erbjudit i över trettio år, även om den nu kommer att se annorlunda ut. Vi arbetar intensivt med att ta tillvara de möjligheter och fördelar som en digital konferens ger. Samtidigt gör vi vårt yttersta för att bevara det unika med Skolriksdagen, nämligen känslan av att vi alla är en del av det stora engagemang och kunskap om skolväsendet som finns lokalt.

Hör gärna av dig till oss om du har tankar och idéer om hur vi gör Skolriksdagen 2021 en värdefull mötesplats för dig och din kommun.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef SKR

Per-Arne Andersson, avdelningschef SKR