S. DigiLys – en modell för att utveckla skolans lärmiljöer

Välkommen till ett seminarium om DigiLys - en arbetsmodell som bidrar till utveckling av skolans lärmiljöer genom kollegialt lärande, med utgångspunkt i elevernas kunskaper och upplevelser. Du får en inblick i modellens olika delar och får ta del av några kommuners erfarenheter av att arbeta med DigiLys.

Medverkande

  • Representanter från Älvdalens kommun.
  • Representanter från Ängelholms kommun
  • Christin Appel, utredare, SKR.
  • Hanna Sällemark, utredare, SKR.

Alla seminarier