R. Koll på kvalitet och likvärdighet inom förskolan

Välkommen till ett seminarium med fokus på att följa upp, organisera och skapa förutsättningar för förskolan. Vi presenterar de stöd som SKR erbjuder kommunerna i arbetet med kvalitet och likvärdighet i genom lokal data och analys från Öppna jämförelser och kvalitetsverktyget KARTA.

Medverkande

  • Lotta Andersson Damberg, utredare SKR.
  • Anna Tornberg, utredare, SKR
  • Jonas Finnman, utredare, SKR

Alla seminarier