Q. Verksamhetsutveckling med Öppna jämförelser i Kolada och kommunrapport

Välkommen till ett seminarium där SKR presenterar arbetet med våra Öppna jämförelser inom förskola och skola. Ett särskilt fokus kommer vara på våra kommunrapporter och hur du kan arbeta med statistiken i Kolada i din kommun.

Medverkande

  • Mats Forsberg, VD, Statisticon.
  • Maria Price, Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser – RKA.
  • Jonas Finnman, utredare, SKR.

Alla seminarier