P. Jakten på en ny undervisningspraktik – förbättrade resultat i matematik

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) har tillsammans med flera kommuner utvecklat en ny undervisningsmodell i matematik (F-3) som visat sig vara mycket framgångsrik. Modellen är en vidareutveckling av matematiklyftet där läraren synliggör varje elevs lärande genom en strukturerad undervisning. Arbetet bygger även på fyra ledningsnivåers aktiva deltagande; politik, förvaltning, rektorer och lärare.

Medverkande

  • Ola Helenius, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
  • Catharina Lindvall-Scharmer, Hallsbergs kommun.
  • Rikard Gustafsson, Norrköpings kommun.

Moderator

Per-Arne Andersson, SKR

Alla seminarier