Förinspelade seminarier

Seminarierna P-S är förinspelade och kan ses när som helst under konferensens två dagar samt under de två veckor som konferensen hålls öppen på den digitala plattformen.

P. Jakten på en ny undervisningspraktik – förbättrade resultat i matematik

Medverkande: Ola Helenius, (NCM), Catharina Lindvall-Scharmer, Hallsbergs kommun, Rikard Gustafsson, Norrköpings kommun, Per-Arne Andersson, SKR.

Se seminariet

Q. Verksamhetsutveckling med Öppna jämförelser i Kolada och kommunrapport

Medverkande: Mats Forsberg, VD, Statisticon, Maria Price, Kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), Jonas Finnman, utredare, SKR.

Se seminariet

R. Koll på kvalitet och likvärdighet inom förskolan

Medverkande: Lotta Andersson Damberg, utredare SKR, Anna Tornberg, utredare, SKR och Jonas Finnman, utredare, SKR.

Se seminariet

S. DigiLys – en modell för att utveckla skolans lärmiljöer

Medverkande: Representanter från Älvdalens kommun, Representanter från Ängelholms kommun, Christin Appel, utredare, SKR, Hanna Sällemark, utredare, SKR.

Se seminariet

T. Fysisk aktivitet- för bättre hälsa bland barn och unga

Medverkande: Representanter från Älvdalens kommun, Representanter från Ängelholms kommun, Christin Appel, utredare, SKR, Hanna Sällemark, utredare, SKR.

Se seminariet