Mötes­plats Samhälls-byggande 2020 inställt

Spridningen av covid-19 gör att SKR:s medlemmar är tungt belastade med att klara sina uppdrag under mycket utmanande omständigheter.

Med respekt för våra medlemmars nuvarande, och troligen långdragna, situation som kräver fullt fokus på arbetet med coronaviruset, har SKR beslutat att Mötesplats Samhällsbyggande 2020 skjuts till nästkommande år och istället genomförs 2021.