F. Vänsterpartiet

Vänsterpartiets förtroendevalda med intresse för skol- och utbildningspolitik är välkomna till gruppmöte om aktuella utbildningspolitiska frågor.

Du som deltar på Skolriksdag kommer någon vecka innan få ett program för gruppmötet från vårt partikansli. På gruppmötet kommer bland annat vår representant i riksdagens utbildningsutskott Daniel Riazat att närvara. Välkommen!

Kontaktperson

Elin Melander, politisk sekreterare med ansvar för utbildningspolitik
070-5265244
elin.melander@riksdagen.se.