Program för Skolriksdag

Plenumprogrammet presenteras i december 2018 och seminarieprogrammet i februari 2019.

måndag 6 maj

tisdag 7 maj