Y. Delat ledarskap i förskolan – en modell för hållbart chefskap?

Allt fler kommuner genomför förändringar i förskolans organisation och ledningsstruktur. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten, men också en bättre arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. Södertälje kommun har utvecklat ett funktionellt delat ledarskap i samarbete med Stockholms universitet. Hur ser modellen ut och vad har krävts för att den ska fungera?

Dokumentation

Marianne Döös

Marianne Döös, professor i pedagogik på Stockholms Universitet

Marianne Döös är professor i pedagogik på Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av forskning om organisationsutveckling och ledarskap, med tyngdpunkt på delat ledarskap bland chefer.

Till presentation