Å. En skola fri från våld

En skola som aktivt förebygger våld blir en lugnare plats med ökad trygghet och mer studiero. Samtidigt utsätts alltför många unga för kränkningar och andra former av våld i eller i anslutning till skolan. Under seminariet berättar Västerås stad om hur skolan är ett nav i deras våldsförebyggande arbete och hur de använder programmet Mentors in Violence Prevention för att förebygga våld.

Dokumentation