W. Att organisera för beprövad erfarenhet – hur kan det gå till?

En stärkt vetenskaplig grund växer så sakteliga fram i skolan. Hur kan den lyfta lärandet i verksamheten och i kollegiet - och vilket behov fyller beprövad erfarenhet? Ett utforskande samtal utifrån exempel på kollegialt lärande och hur det kan gå till att bepröva erfarenheter i skolan.

Moderator: Anette Jahnke

Dokumentation