V. Lokala arbetstidslösningar för verksamhetsutveckling och en bättre arbetsmiljö

Utveckling av skolans verksamhet kan kräva nya arbetstidslösningar. Då är det avgörande med ett förtroendefullt samarbete mellan den lokala arbetsgivaren, lärarkåren och dess ombud. Representanter från både skola, förvaltning och de fackliga organisationerna i Skellefteå och Linköping berättar om sitt samarbete som har lett till verksamhetsutveckling, förbättrat lärande i klassrummet och en bättre arbetsmiljö.

Dokumentation