U. Workshop: Hur ska gymnasieskolan och vuxenutbildningen styras i framtiden?

Just nu ser en statlig utredning över hur gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux och särvux bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Välkommen till en workshop där du som deltagare bidrar med inspel, synpunkter och konkreta förslag till hur dessa skolformer kan styras, dimensioneras och organiseras i framtiden.

Dokumentation