T. En lyckad prao gör alla till vinnare

En lyckad samverkan mellan skola och arbetsliv kan öka elevers motivation och ge bättre förutsättningar för framtida studie- och yrkesval. Något som dessutom både skola och arbetsmarknad tjänar på. Prao, som från och med det här läsåret åter är obligatoriskt, är en del av detta arbete. Ta del av inspiration och tips på hur en framgångsrik prao kan samordnas och genomföras.

Dokumentation